Cabinet Plasseraud

EVROPŠTÍ PATENTOVÍ ZÁSTUPCI

 

O společnosti

Majitel patentu má výlučné právo vynález využívat (tj. výrobek vyrábět, uvádět do oběhu nebo upotřebit postup), dále poskytnout souhlas k využívání vynálezu jiným osobám (např. licenční smlouvou) a má právo převést patent na jinou osobu. Proto, aby patent zůstal v platnosti, je nutno platit tzv. udržovací poplatky, a to v každém státu zvlášť. Maximální možná délka patentové ochrany je 20 let od podání patentové přihlášky.

Patentovou ochranu lze uplatnit pouze pro vynálezy, které jsou nové, zahrnují vynálezeckou činnost a jsou průmyslově využitelné.

Vynález je považován za nový ve chvíli, kdy není součástí stavu techniky, přičemž za stav techniky je považováno vše, co bylo zveřejněno přede dnem přihlášení patentu ať již v ČR nebo zahraničí.

 

 

Vynález zahrnuje vynálezeckou činnost ve chvíli, kdy pro osobu, která je odborníkem ve stávající úrovni techniky, není očividný. Vynález je průmyslově využitelný ve chvíli, kdy je možné jej vytvořit nebo využít v jakémkoliv druhu průmyslu.

V Evropě a i jinde ve světě  NEJSOU považovány za vynálezy:

  • Objevy, vědecké teorie a matematické metody
  • Estetické výtvory
  • Schémata, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo obchodní činnost a počítačové programy

Informace a prezentace

V Cabinet Plasseraud vám dokážeme pomoci s podáním patentové přihlášky v ČR, Francii u Evropského Patentového Úřadu, USA, Japonsku, Číně, Indii a i jinde v zahraničí. Více informací o našich službách se dozvíte v sekci popisující naši odbornost.