Cabinet Plasseraud

EVROPŠTÍ PATENTOVÍ ZÁSTUPCI

 

O společnosti

Společnost Cabinet Plasseraud poskytuje odborné poradenství a služby v oblasti duševního vlastnictví. Během více než stoleté historie si společnost získala pověst předního odborníka na evropské a světové patentové právo a poskytla své služby mnohým  vynálezcům a společnostem z celého světa.

 

 

Cabinet Plasseraud zaměstnává zkušené patentové zástupce, právníky, inženýry a mnoho dalších profesionálů s mnoha lety praxe. Společnost byla založena v roce 1906 a dnes má přes 230 zaměstnanců, včetně 95 patentových a právních zástupců specializujících se na na oblast duševního vlastnictví.

Patentová kancelář Cabinet Plasseraud klientům zajišťuje komplexní služby v oblasti patentové ochrany a pomáhá s patentovými rešeršemi, vypracováním a podáním patentových přihlášek a procesem udělení patentů v USA, Japonsku, EU, Číně, Koree a dalších zemích. Odborníci společnosti pomáhají klientům z osmi poboček a své zastoupení má Cabinet Plasseraud od roku 2008 také v Šanghaji a od roku 2011 v Praze. Ředitelem pražské kanceláře je Eric Burbaud, člen vedení firmy Cabinet Plasseraud.

Patentová kancelář Cabinet Plasseraud poskytuje odbornou pomoc těm, kdo hledají profesionály v oblasti duševního vlastnictví. Pomůžeme vám nejen získat, ocenit a udržovat patentová práva, ale také je efektivně chránit v řízeních, jednáních a případných právních sporech.

Kontaktujte naše odborníky a začněte efektivně chránit své duševní vlastnictví.