Cabinet Plasseraud

EVROPŠTÍ PATENTOVÍ ZÁSTUPCI

 

O společnosti

V prosinci roku 2010 otevřel Cabinet Plasseraud svoji pobočku v Toulouse, jednak aby mohl být nablízku svým klientům z jihozápadní Francie,  a také aby rošířil své pole působnosti.

Experti z této pobočky se věnují nabytí a získání práv průmyslového vlastnictví ve Francii i v zahraničí, správě a zhodnocování portfolia duševního vlastnictví.

Mezi poskytované služby patří zejména studie patentovatelnosti, sepsání a podání patentových žádostí, rešerše na stav techniky, přihláška ochranné známky, vzoru a doménového jména, právní konzultace, námitkové a soudní řízení, sepsání smuv o převodu práv, o patentové licenci, ochranné známce či know-how, dohody o koexistenci ochranných známek či smlouvy o autorských právech, apod.

Odbornost patentových právníků a inženýrů zasahuje do mnoha technických oblastí jako například strojírenství či fyzika, zejména vesmírné technologie a letectví, vestavěné systémy, letecké konstrukce, elektrohydraulické systémy, optika, nanotechnologie, zemědělská technika, elektronika, informační a komunikační technologie včetně elektrických obvodů, polovodičových výrobky, telekomunikace, IT a nová média, elektronika pro automobilový průmysl, spotřební elektronika, v neposlední řadě také do biotechnologií, biochemie, buněčné a molekulární genetiky a biologie.

Kontakty na kancelář v Toulouse

Tél. : +33 (0) 5 34 42 48 00
Fax : +33 (0) 5 61 32 92 47

contact-toulouse@plass.com
Parc Technologique du Canal
9 avenue de l'Europe
31520 Ramonville