Cabinet Plasseraud

EVROPŠTÍ PATENTOVÍ ZÁSTUPCI

 

Odbornost

Patentová kancelář a její služby

Patentoví zástupci a patentoví inženýři ze společnosti Cabinet Plasseraud mají rozsáhlé znalosti a zkušenosti z oblastí vědy a techniky. Proto můžeme klientům nabídnout nejlepší možné služby týkající se nejen přípravy patentových přihlášek v češtině, angličtině a francouzštině.

Naše procedura přípravy patentových přihlášek a následné zastupování klienta před patentovým úřadem je založeno na znalosti práva a praxe hlavních světových patentových úřadů, zejména Evropského patentového úřadu, Patentového úřadu Spojených států a Japonského patentového úřadu.

 

 

Patentoví zástupci naší společnosti jsou také aktivní při přípravě patentových strategií klientů; přitom berou v potaz klientovi požadavky, možnosti ochrany duševního vlastnictví i daný rozpočet. Tak mohou zajistit nejlepší možnou ochranu.

Během celého patentového řízení úzce spolupracujeme s klienty, abychom jim pomohli ihned se adaptovat na nový vývoj situace. Zároveň je pro nás samozřejmostí monitorovat – a dodržovat – všechny termíny.

Patentové rešerše a monitorování technologií

Cabinet Plasseraud disponuje samostatným oddělením specializovaným na patentové rešerše. Specializace a zkušenosti tohoto oddělení zahrnují např.:

  • stanovení stavu techniky
  • určení patentovatelnosti danného vynálezu
  • rešerše na patentovou čistotu (zda je možné dané zboží/služby volně nabízet, nebo zda jsou chráněny patenty)
  • rešerše v určitém oboru, vyhledávání podle konkurentů

Rešeršní oddělení je řízeno zkušeným Evropským patentovým zástupcem specializujícím se na obor patentových rešerší.

Soudní spory a zastupování před patentovým úřadem

Společnost Cabinet Plasseraud pravidelně konzultuje, pomáhá a reprezentuje své klienty během odporového řízení (opposition proceedings) před Evropským patentovým úřadem, či odvolání proti rozhodnutí EPÚ.

Rovněž svým klientům pomáháme v případných soudních sporech; za tím účelem úzce spolupracujeme s právníky specializovanými na duševní vlastnictví. Provádíme také zabavování vzorků padělků a pořizování důkazů o nich (seizure), což se ukázalo jako velmi efektivní nástroj při dokazování porušování patentových práv.

 

 

Dále asistujeme klientům při ocenění duševního vlastnictví podle mezinárodních standardů, ve vyjednávání se třetími stranami, a rovněž s přípravou smluv, týkajících se duševního vlastnictví.

Právní stanoviska: Patentovatelnost a patentová čistota

Ve spolupráci s naším rešeršním oddělením jsou naši patentoví zástupci schopni kvalitně a rychle poskytnout klientům stanovisko týkající se patentovatelnosti vynálezu, platnosti patentů a patentové čistoty (freedom to operate).

Chemie – Biologické vědy
Elektřina
Elektronika
Strojní inženýrství
Fyzika
Patentové rešerše