Cabinet Plasseraud

EVROPŠTÍ PATENTOVÍ ZÁSTUPCI

 

Odbornost

Cabinet Plasseraud od roku 2006 nabízí svým klientům služby spojené s oceňováním duševního vlastnictví dle mezinárodních standardů skrze specializované oddělení Fivalor. Mezi služby patří vedle oceňování také transakce (licence, transfer technologií) a určování další.

 

 

Fivalor k určování hodnoty patentů, ochranných známek či softwaru používá prověřenou metodiku podpořenou mezinárodními standardy. Tým oddělení Fivalor disponuje rozsáhlými technickými, právními i ekonomickými znalostmi.

Fivalor propojuje průmyslové vlastnictví a finance, tedy specializaci technicko-právní a  ekonomickou, a tak dokáže stanovit hodnotu duševního vlastnictví (nehmotného majetku).

Pokud se chcete dozvědět více, navštivte náš web www.fivalor.com (anglicky a francouzsky).

Finanční ocenění
Transfer technologií