Cabinet Plasseraud

EVROPŠTÍ PATENTOVÍ ZÁSTUPCI

 

Pod drobnohledem

Co je průmyslové vlastnictví?

Průmyslové vlastnictví je formou duševního vlastnictví. Duševní vlastnictví je pojem zahrnující nehmotné výsledky tvůrčí činnosti; tyto jsou chráněny zvláštními právními předpisy. Výtvory, které lze právně ochránit, zahrnují vynálezy (chráněné patenty), známky a značky (ochranné známky, obchodní a tovární značky, doménová jména), estetické výtvory (průmyslové vzory a designy, autorské právo), označení původu, právo pořizovatele databáze k jím pořízené databázi, ochrana softwaru apod.

Účelem průmyslového vlastnictví je ochránit a rozvíjet hodnotu investic do inovací.

Důležitost průmyslového vlastnictví

Ve světě, který se vyznačuje jak rostoucí globalizací, tak vysokou soutěživostí, je průmyslové vlastnictví důležitým nástrojem při provozování ekonomických aktivit a hájení vlastních strategických zájmů. Průmyslové vlastnictví pomáhá získat a udržet místo na trhu, a je i ukazatelem a dokladem dynamiky, inovativnosti a kreativity společnosti.

Číst více o našich službách

Proč využít služeb špičkových odborníků na ochranu průmyslového vlastnictví?

Přihlášky patentů, ochranné známky nebo průmyslových vzorů mohou být podány přímo u pověřených úřadů: Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) v České republice, v Evropě u Evropského patentového úřadu (EPO), případně u Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO).

Vlastní podání formuláře přihlášky nevyžaduje žádné zvláštní dovednosti. Kroky předcházející tomuto podání, i kroky následující po podání, naopak vyžadují vysoce specializované znalosti jak z oblasti techniky, tak i z oblasti práva.