Cabinet Plasseraud

EVROPŠTÍ PATENTOVÍ ZÁSTUPCI

 

Pod drobnohledem

Kdo je patentový zástupce?

Patentový zástupce je specialista na průmyslové vlastnictví. Profese patentového zástupce se řídí určitými pravidly. Pouze ti, kdo jsou členy profesní organizace - v ČR Komory patentových zástupců - mohou zastupovat klienty před Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV).

To je zárukou dodržování určitých etických pravidel, týkajících se zejména odpovědnosti, zachování mlčenlivosti, i konfliktu zájmů.

Vzhledem k tomu, že patentoví zástupci mají znalosti a zkušenosti jak z oblasti technické, tak i právní, mohou řešit širokou škálu problémů týkajících se průmyslového vlastnictví, a mohou reprezentovat klienty jak před českými, tak i zahraničními úřady.

více o patentových zástupcích a jejich roli…

Jaká je role patentového zástupce?

Patentový zástupce disponuje znalostmi a zkušenostmi v oblasti techniky, práva i ekonomiky, a to jak z domova, tak i ze světa. Proto je schopen nabídnout komplexní škálu služeb.

Patentoví zástupci radí společnostem –nadnárodním i těm malým a středním – či jednotlivcům, a pomáhají jim vymyslet a realizovat jejich strategii ochrany průmyslového vlastnictví, jak v České republice, tak i v Evropě a ve světě.

Svými zkušenostmi vám mohou patentoví zástupci významně pomoci s ochranou vašeho průmyslového vlastnictví, a s jeho zhodnocením.