Cabinet Plasseraud

EVROPŠTÍ PATENTOVÍ ZÁSTUPCI

 

Pod drobnohledem

Kdo by se měl o průmyslové vlastnictví zajímat?

Ochrana průmyslového vlastnictví by měla být důležitým tématem pro všechny, kteří chtějí chránit své inovace a výsledky práce.

Přemýšlet nad ochranou průmyslového a duševního vlastnictví byste měli, pokud jste:

 • CEO v malém nebo středním podniku
 • vedoucím právního oddělení podniku
 • šéf oddělení výzkumu a vývoje
 • ředitel marketingu
 • projektový manažer
 • začínající podnikatel
 • člověk zabývající se transferem technologií
 • výzkumník
 • technologický inkubátor
 • reklamní agentura
 • architekt

Pokud do některé z této skupin patříte, pak byste měli nad problematikou duševního vlastnictví přemýšlet a začít se jí aktivněji zabývat. Potřebujete v otázce průmyslového vlastnictví poradit? Neváhejte se nám ozvat, naši odborníci jsou tu pro vás!

Kdo jsou jednotliví hráči na poli ochrany duševního vlastnictví?

Odpovědné úřady existují na národní, regionální i mezinárodní úrovni:

 • ÚPV (Úřad průmyslového vlastnictví) – se sídlem na Praze 6
 • Evropský patentový úřad (EPO) – se sídlem v Mnichově
 • Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM) – se sídlem ve španělském Alicante
 • Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) – se sídlem v Ženevě

Kromě úřadů nabízí své služby soukromníci a firmy:

 • Patentoví zástupci, jako např. Cabinet Plasseraud
 • Advokáti a advokátní kanceláře specializované na duševní vlastnictví.

Kdo je patentový zástupce?

Patentový zástupce je specialista na průmyslové vlastnictví. Profese patentového zástupce se řídí určitými pravidly. Pouze ti, kdo jsou členy profesní organizace - v ČR Komory patentových zástupců - mohou zastupovat klienty před Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV).

Jaká je role advokáta specializovaného na duševní vlastnictví?

Patentoví zástupci a advokáti specializující se na průmyslové vlastnictví spolupracují, aby mohli účinně chránit práva svých klientů.

Advokáti vstupují do hry zejména ve chvíli, kdy dojde na soudní spory.

> Co je Úřad průmyslového vlastnictví?
> Co je Evropský patentový úřad?
> Co je Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu ?
> Co je Světová organizace duševního vlastnictví ?