Cabinet Plasseraud

EVROPŠTÍ PATENTOVÍ ZÁSTUPCI

 

O společnosti

Ve vysoce kompetitivním a neustále se globalizujícím světě je průmyslové vlastnictví klíčovým ekonomicko-strategickým nástrojem pro všechny hráče na trhu. Je účinnou zbraní pro ochranu pole působnosti i při pronikání na nové obchodní trhy ale také ukazatelem kreativity a dynamismu firmy.

Naším cílem je pomoci vám zhodnotit a ochránit plody vaší práce. Jakožto patentoví zástupci a zástupkyně přicházíme na scénu tam, kde se právo potkává s vývojem nových produktů a služeb. Se znalostí vize vašich aktivit a domény práv průmyslového vlastnictví jsme schopni fundovaně poradit v otázce objevů, inovací, ochranných známek, know-how a průmyslových vzorů.

Jinak řečeno se naše schopnosti neomezují na podávání přihlášek a přezkumné řízení v ČR, Francii a jinde, připravíme pro vás strategii ochrany, zhodnocení práv duševního vlastnictví, pomůžeme s vyjednáváním smluv, i ochránit vaše zájmy před konkurencí, především pak v případě soudních řízení.

K průmyslovému vlastnictví máme pragmatický přístup, který zohledňuje vaši hospodářskou realitu a do jaké míry si přejete, abychom se zapojili. Ať jste mezinárodní, střední či malá firma, projekt manažer/ka, výzkumník/ce nebo instituce, naše služby přizpůsobíme vašim potřebám. Našich služeb můžete využít jednorázově i pro dlouhodobé řízení průmyslového vlastnictví.

Hledáte odborníky na oblast průmyslového vlastnictví? Kontaktujte naši lokální pobočku v Praze