Cabinet Plasseraud

EVROPŠTÍ PATENTOVÍ ZÁSTUPCI

 

O společnosti

Abychom posílili svou pozici v oblasti průmyslového vlastnictví – a mohli díky tomu svým lientům nabízet více alternativních řešení – vytvořili jsme síť PLASSERAUD IP.

Tato síť propojuje subjekty, které jsou cele zaměřené na ochranu průmyslového vlastnictví, a zahrnuje:

Společnost Bureau Duthoit Legros
Morelle & Bardou
Derambure Conseil
Contratak
Fivalor
Plasseraud Avocat