1. Úvod

Provozovatel:

Webové stránky www.plass.com (nadále jen “stránky”) obsahují informace o společnosti Plasseraud IP. Jsou vlastnictvím společnosti Plasseraud IP, Société Civile [společnost s ručením omezeným]  zapsané v Obchodním rejstříku vedeného obchodním soudem v Paříži pod číslem 78440424600041, základním kapitálem 779 305 EUR, se sídlem na adrese 66 rue de la Chaussée d'Antin, 75,440 Paris Cedex 09, Francie, s kontaktním tel. č. +33 140 167 000 a s e-mailovou adresou info@plass.com (dále jen "Provozovatel").

Zodpovědná osoba:

Osobou zodpovědnou za stránky je paní Guylène KIESEL LE COSQUER z funkce jednatelky společnosti Plasseraud IP.

Hosting:

Hosting těchto stránek zajišťuje společnost :
Online SAS
BP 438 - 75366 Paris CEDEX 08
RCS Paris B 433 115 904.

2. Platná profesní pravidla:

Profese právního zástupce se řídí etickým kodexem přístupným zde : Code de la propriété intellectuelle - Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété intellectuelle.

3. Duševní vlastnictví a informace na stránkách:

Veškerý obsah těchto stránek (struktura stránek, použitý software, texty, pohyblivé i statické obrázky, zvuky, know-how, technické náčrty, grafický design a další prvky na stránkách použité) je výhradním majetkem Plasseraud IP. Veškerá práva jsou vyhrazena. Jakékoliv použití části nebo celku těchto stránek bez výslovného svolení společnosti je zakázáno a bude považováno za padělání postižitelné podle čl. L.335-2 a násl. Zákona o duševním vlastnictví (Francie).

Plasseraud IP může uvádět odkazy na jiné stránky. Tyto stránky jsou nezávislé na stránkách Plasseraud IP a Plasseraud IP neprovádí editaci ani kontrolu zdrojů nebo obsahu zmíněných stránek, případně odkazů na jiné stránky. Uváděním zmíněných odkazů Plasseraud IP neschvaluje, neověřuje ani nepodporuje obsah zmíněných stránek, společnost Plasseraud IP není napojena na majitele a/nebo autory, designéry, administrátory nebo hostitele zmíněných stránek.

Pokud návštěvníci našich stránek zjistí opominutí, chyby, nefunkční odkazy nebo cokoliv, co je potřeba opravit, kontaktujte nás prosím na communication@plass.com.

Návštěvníci stránek nesmí na stránky odkázat bez předchozího výslovného souhlasu Plasseraud IP. Žadosti tohoto druhu musí směřovat na osobu zodpovědnou za tyto stránky na communication@plass.com.

Společnost Plasseraud IP podniká veškeré kroky k tomu, aby návštěvníkům předkládala dostupné ověřené informace a/nebo nástroje, avšak není zodpovědná za chyby, nedostupnost informací, přítomnost virů na stránkách, a/nebo jakékoliv škody, které mohly uživatelům vzniknout v souvislosti s používáním stránek, což uživatel dělá na svou zodpovědnost.

4. Copyright

Koncepnce/Zhotovení: Agentura Sharing Up to You
Integrace/Vývoj: partITech
Zhotovení obsahu: Plasseraud IP
Copyright: Shutterstock, iStock, Sophie Gassmann

5. Osobní údaje

Společnost Plasseraud IP se zavazuje v rámci své obchodní činnosti věnovat maximální pozornost bezpečnosti a důvěrnosti informací, které má k dispozici, a chránit osobní údaje svých zákazníků a subjektů, s nimiž přichází do styku, a to v souladu s platnými zákony a předpisy, zejména pak v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 a s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volného pohybu těchto údajů.

a. Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů:

Za shromažďování údajů je zodpovědný Plasseraud IP jakožto Provozovatel těchto stránek.

b. Typ shromažďovaných údajů:

Plasseraud IP zajišťuje shromažďování pouze údajů nezbytně nutných pro účely, pro které jsou zpracovávány. 
Zpracování těchto údajů probíhá v sídle společnosti Plasseraud IP v Paříži.

c. Účely shromážďování údajů:

Zpracování údajů prováděné Plasseraud IP slouží specifickým, explicitním, legitimním a transparentním účelům:
- pomoc při ochraně a využívání práv průmyslového vlastnictví zákazníků; 
- zasílání newsletteru Plasseraud IP a pozvánek na akce pořádané společností Plasseraud IP; 
- zpracování pracovních žádostí a žádostí o informace.

d. Osoby zpracovávající shromážděné údaje:

Shromážděné údaje budou poskytnuty jen oprávněným osobám v příslušných odděleních společnosti Plasseraud IP v závislosti na požadavku uživatele.
Tyto údaje mohou být rovněž sděleny úřadům průmyslového vlastnictví, za účelem uznání práv průmyslového vlastnictví našich zákazníků.

e. Doba uchovávání shromažďovaných údajů:

Plasseraud IP uchovává pouze osobní údaje shromážděné po dobu trvání úkonů, pro které byly shromážděny. 
Doba uchovávání určitých údajů může být také dána právními povinnostmi.

f. Zabezpečení shromážděných dat:

Plasseraud IP zajišťuje důvěrnost, úplnost a bezpečnost dat, které mu byly svěřeny, prováděním vhodných organizačních a technických opatření, jakož i zvýšenou kybernetickou ochranou.

g. Výkon práv dotčených osob :

Máte právo jak na přístup k údajům, tak na jejich opravu, vymazání, omezení jejich zpracování a konečně i právo na určení, jak s těmito údaji naložit po vašem úmrtí. Pro uplatnění kteréhokoli z těchto práv prosím kontaktujte pověřenou osobu na e-mailové adrese: dpo@plass.com nebo poštou na adrese 
Plasseraud IP
pro pověřenou osobu DPO
66 rue de la Chaussée d'Antin
75 440 Paříž Cedex 09
FRANCIE

Prosíme připojte podepsanou kopii dokladu totožnosti. 
Rovněž můžete podat stížnost Národní komisi pro výpočetní techniku a svobody na adrese :
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
3 Place de Fontenoy - TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07
FRANCIE

A tel. čísle +33 153 732 222. Stížnost je také možné podat elektronicky na https://www.cnil.fr/fr/plaintes .

6. Zásady používání souborů cookies:

Když vstoupíte na stránku, náš systém a systém některých našich poskytovatelů služeb používá cookies k identifikaci preferencí návštěvníků.
Cookies jsou malé textové soubory, které neumožňují identifikaci uživatele, ale zaznamenávají informace o navigaci počítače nebo zařízení. Chcete-li se dozvědět více o cookies a jejich dopadu na vás, navštivte webové stránky CNIL  https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser .

-Typy souborů cookies:

Plasseraud IP používá následující typy cookies, aby analyzoval návštěvnost a používání stránek a umožnil identifikaci zákazníků na jejich online účtu:

1. Tzv. Session cookies: Jedná se o soubory cookies, které shromažďují anonymní informace a zajišťují, že se stránky navštívené prostřednictvím prohlížeče správně načítají. Tyto soubory cookies jsou automaticky vymazány, jakmile zavřete okno prohlížeče.

2. Ověřovací soubory cookies: Tento typ cookies je nejdůležitější pro klienty, kteří mají u Plasseraud IP online účet umožňující jim přístup ke svému portfoliu. Tyto soubory jsou nezbytné pro ověření identity těchto klientů při vstupu na daný účet na stránkách https://plasseraud.iprcontrol.fr a https://online.plass.com. Jejich platnost vyprší, když se zákazník odhlásí.

Používání session cookies a ověřovacích souborů cookies nevyžaduje souhlas uživatele, jelikož na nich přímo závisí poskytnutí služeb, o které klient výslovně požádal.

3.  Analytické nebo výkonnostní soubory cookies: Jedná se o cookies třetí strany vytvořené službou Google Analytics, které shromažďují statistické informace o přístupu na stránky a které nám zprostředkovávají informace o používání a výkonnosti našich stránek a které nám tak umožňují zlepšit jejich fungování.

Odmítnutí těchto cookies třetích stran nemá žádný vliv na používání našich stránek. Jejich odmítnutí však nezastaví reklamu na našich stránkách nebo na internetu. Výsledkem bude pouze to, že se vám bude zobrazovat reklama, která neodráží vaše zájmy nebo preference.

Analytické soubory třetích stran: Jedná se o cookies třetích stran, které nejsou vytvořeny z těchto webových stránek, ale z externích partnerských stránek, které shromažďují statistické informace o přístupu na stránky.

Použití tohoto typu reklamních cookies od třetích stran vyžaduje předchozí souhlas uživatele. Informační banner vás informuje o použití cookies při vstupu na domovskou stránku našich webových stránek. 

Tato webová stránka obsahuje tento typ cookies, jehož použití je řízeno třetími stranami, a označuje ho názvem "třetí strany". Tyto cookies jsou závislé především na reklamních agenturách, proto nemůžeme poskytnout jejich vyčerpávající výčet (např. Google Analytics).
 
-Doba uchovávání souborů cookies vyžadujících souhlas:

Doba uchovávání souborů cookies společností Plasseraud IP je v souladu s požadavky stanovené organizací CNIL, podle nichž mají být tyto soubory cookies uchovávány po dobu 13 měsíců od vašeho souhlasu.

Platnost ověřovacích souborů končí, když zákazník opustí relaci procházení. Session cookies jsou automaticky zničeny, když uživatel zavře prohlížeč.

Ověřovací soubory cookies jsou vymazány, když klienti zavřou okno prohlížeče.

Tzv. Session cookies jsou automaticky vymazány, když zavřete okno prohlížeče.
 
-Odmítnout soubory cookies:

Níže najdete odkazy na informace, jak odmítnout soubory cookies podle použitého pod prohlížeče:

- Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explore…;

- Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/desactiver-cookies-tiers;

- Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform=Desk…;

- Apple Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_CA.