Fiktivní případ

Pan Jean má nápad

#1 - Pan Jean má nápad.

#2 - Pan Jean je zaujat svým nápadem a bez ustání na něm pracuje po 2 roky, aniž by jej náležitě ochránil.

#3 - Pan Jean se účastní veletrhů a prodejních výstav. Jeho nápad má úspěch.

#4 - Pan Jean je připraven začít podnikat, ale dostane formální výzvu od Američana, který tvrdí, že je držitelem evropského patentu, který Pan Jean údajně porušuje.

#5 – Pan Jean si posmutnil… a šel se neprodleně poradit s Plasseraud IP.

#6 – Odborníci ze Plasseraud IP Start-up navrhli Panu Jeanovi, aby svůj původní nápad pozměnil tak, aby již nenarušoval patent americké konkurence.

#7 – Pan Jean vylepšil svůj projekt a s pomocí odborníků z Plasseraud IP Patenty získal patentovou ochranu.

#8 – Výrobek Pana Jeana má svůj charakteristický vzor, který mu odborníci z Plasseraud IP Trademarks & Designs poradili nechat ochránit průmyslovým vzorem.

#9 – Pan Jean chce ochránit také svou značku. Plasseraud IP Trademarks & Designs provede průzkum v rejstřících ochranných známek a podá přihlášku na značku.

#10 – Pan Jean prodal tisíce kusů svého výrobku po celé Francii.

#11 – Pan Jean potřebuje peníze pro expanzi do zahraničí a tak požádá Plasseraud IP Smlouvy & Oceňování o ocenění jeho duševních aktiv za účelem získání finančních prostředků. Plasseraud IP Smlouvy & Oceňování pak Pana Jeana doprovází při vyjednávání smluv s budoucími partnery.

#12 – Spouští své webové stránky, aby propagoval svůj výrobek ve větším měřítku a prodal ho více. K tomu využívá odborných znalostí Plasseraud IP Internet & Data.

#13 – Pan Jean zjistí, že někdo neoprávněné používá jeho ochrannou značku. Plasseraud IP Proti padělání zahájí vyšetřování a zajistí padělané zboží.

#13Bis – Tým Plasseraud IP Právníci pomůže viníka usvědčit a získat pro Pana Jeana odškodnění.

#14 – Výrobek Pana Jeana se nyní prodává všude. Jeho úspěch je stále větší… a větší…

#15 – … a větší… až se Pan Jean rozhodne investovat do malého biologického vinařství. Dostane rady od Plasseraud IP Víno, jak získat chráněné označení původu vína, které by zde mohl produkovat.

#16 – Pan Jean je šťastný… a klidný.