Texte d'introduction

Používejte dostupné právní prostředky – ochranné známky a průmyslové vzory – jako stimul, prostředek konsolidace či podporu růstu vaší společnosti

Naši zkušení zástupci vám mohou nabídnout širokou paletu expertního vědění, poradí s podáním přihlášky ochranné známky, jak s ochrannou známkou pracovat, jak ji bránit, ale vypracují i strategii, jak vaše ochranné známky, průmyslové vzory a autorská práva co nejlépe zhodnotit. Nabízíme vám proaktivní a kreativní řešení, jasně stanovené využívání vyhrazených prostředků, zkrátka poradenství šité na míru vám a vašim cílům.

V čem umíme pomoci

Silné ochranné známky a průmyslové vzory v průběhu celého jejich životního cyklu

Tým našich právníků se specializuje na právo duševního vlastnictví, spolupracuje proto s vedením obchodních a právních oddělení našich zákazníků s cílem zefektivnit jejich průmyslověprávní strategii. Pracujeme na tom, aby práva vyplývající z ochranných známek a průmyslových vzorů byla chráněna v průběhu celého jejich životního cyklu.

Nabízíme nabídku služeb, které celistvě pokrývají problematiku nabývání a ochrany průmyslových práv, stejně tak jako i následného zacházení s nimi. Oddělení Ochranných známek & vzorů údělá průzkum v rejstřících ochranných známek, povede vyjednávání smluv o uplatnění staršího práva, podá přihlášku ochranné známky a v průběhu řízení se o ni bude starat. Ve spolupráci s Právníky Plasseraud IP vzneseme námitky vůči konkurenčním ochranným známkám, zašleme formální výzvu, zastoupíme vás v předsoudním jednání i v soudním řízení, Plasseraud IP Proti padělání podá návrh na ochranu před porušováním práv u vnitrostátního celního orgánu, což je rámec pro zajištění padělaného zboží na hranicích, Plasseraud IP Internet & Data bude monitorovat trh online, vyjednání a nastavení smluv (licenční, převodní, dohoda o koexistenci, co-branding aj.) i audit vašeho průmyslového vlastnictví provede oddělení Smluv & Oceňování Plasseraud IP. Všechny uvedené služby se dají kombinovat podle vašich přání a potřeb.

Marques
Marques
Marques

Expertíza v mezinárodním měřítku

Přístup k mezinárodní síti odborníků na duševní právo

Vaše ochranné známky a průmyslové vzory můžeme v zahraničí chránit různými způsoby, z nichž každý má své výhody. Všechny způsoby se dají kombinovat. Díky bohatým zkušenostem vám dokážeme navrhnout strategii podle vašich právních a finančních priorit.

Jednáme přímo s úřady duševního vlastnictví ve Francii (INPI), Evropské unii (EUIPO – zde jsme zapsáni v programu Key User), Velké Británii (UKIPO) a Belgii (OBPI), a také s Mezinárodním úřadem světové organizace duševního vlastnictví (WIPO).

Máme kanceláře také v Šanghaji, Praze a Alicante a díky dlouhodobé spolupráci s partnery všude po světě vám můžeme nabídnout pokrytí vskutku mezinárodní.

Marques
Marques
Marques

Poradenství na míru

Máme zato, že poradenství má význam jen pokud je ušito na míru, proto nelitujeme času, abychom pochopili vaše potřeby v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu. Ve spolupráci s vámi vypracujeme nejlepší strategii s přihlédnutím k důležitým strategickým milníkům a stanovenému rozpočtu. Naši spolupráci koncipujeme jako neustálý dialog, který se přizpůsobuje vaší momentální situaci.

Marques
Marques
Marques

Vztah založený na důvěře a transparentnosti

Veškerá doporučení, která vám dáme, doplníme jasným vysvětlením, abyste mohli udělat plně informované rozhodnutí. Vypracujeme pro vás odhad rozpočtu, abyste mohli plánovat dopředu. Naším cílem je vybudovat vztah založený na důvěře, abyste odborníky z Plasseraud IP vnímali jako svého člověka, který sdílí vaše priority a cíle a je si vědom všech potenciálních omezení.

Marques
Marques
Marques

Expertíza a specializace u nás jdou ruku v ruce

Máme jeden z největších týmů odborníků na duševní vlastnictví v Evropě, proto vám můžeme nabídnout odborníky v řadě specializovaných otázek: certifikační ochranná známka, osvědčení pro léčiva, zeměpisné označení, označení původu, sport, média, spory o doménová jméno aj.   


 

Interně si mezi sebou předáváme informace a tipy, těžíme tedy ze specializovaných znalostí z nejrůznějších oborů i zkušeností všech pro nejefektivnější výsledky. Kromě toho je náš tým neustále proškolován a informován o novinkách v tomto odvětví práva, které se neustále vyvíjí.

Marques
Marques
Marques

Váš tým

Kvalitní pomoc vyžaduje tým vyčleněný pro vás tak, abyste věděli, kdo na vašich přihláškách pracuje, kdo vaše přihlášky dobře zná a kdo je vám k dispozici pro zodpovězení otázek. S přihlédnutím k vašim konkrétním potřebám sestavíme tým, který vám je každý den po ruce a který každý den pracuje na vašem růstu. Pokud by v týmu došlo k personálním změnám, jste o nich včas informováni, hladký průběh změn je zaručen. 

 

Marques
Marques
Marques