Texte d'introduction

Nezbytné pro váš firemní růst!

Ať už se jedná o průmyslový vzor, software nebo značku, vaše průmyslové vlastnictví je klíčovým aktivem vašeho start-upu. Ať již během fundraisingu, firemního zhodnocování nebo při jednání se zákazníky, dodavateli či strategickými partnery, diskuze a nejrůznější analýzy se vždy budou točit kolem vašeho duševního vlastnictví. Již dnes jej považujte za skutečnou dlouhodobou investici s brzkou návratností.

V čem umíme pomoci

Výhodná investice s kontrolovanými náklady, pokud máte správnou strategii!

Každý start-up má svůj business plán i načasování.a také svoji strategii. Naše oddělení Plasseraud IP přizpůsobí vaši investici vývoji vašeho projektu a jeho financování. Podáme za vás patenty, ochranné známky, jména domén i průmyslové vzory a pomůžeme ochránit váš software i know-how.

Start up
Start up
Start up

Plánujete získat finanční prostředky?

Oddělení Start-Up Plasseraud IP provede audit vašeho IP majetku, na jehož základě určí peněžní ocenění a pomůže určit nejlepší strategii vašeho IP majetko s přihlédnutím k obchodním plánům do budoucna.

Start up
Start up
Start up

Chystáte se uvést produkt na trh?

Oddělení Start-Up Plasseraud IP zjistí, jaká jsou práva průmyslového vlastnictví vaší konkurence, vyhodnotí rizika (patentovou čistotu), stanoví opatření, která je třeba přijmout, a bude pravidelně provádět technologická a obchodní sledování.

Start up
Start up
Start up

Potřebujete nastavit partnerství?

Oddělení Start-Up Plasseraud IP vám pomůže zjistit hlavní body projektu a nastavit smlouvu tak, abyste dosáhli svých cílů správným výběrem z mnoha typů smluv od nejklasičtějších po nejsložitější, jako jsou konsorciální dohoda, dohoda o koexistenci či o distribuci.

Start up
Start up
Start up

Řešíte spory?

Oddělení Start Up Plasseraud IP stanoví společně s vámi akční plán i nejúčinnější strategii (formální výzva, vznesení námitky, odporové řízení, žaloba proti padělání, obcházení patentu, žaloba na neplatnost, vyjednání dohody o narovnání).

Start up
Start up
Start up