Texte d'introduction

Náš tým se věnuje ochraně původu a jakosti výrobků

Označení jakosti a původu podléhá ve Francii i v zahraničí zvláštním předpisům. Ať už zastupujete firmu z potravinářského či vinařského odvětví, správní orgán ochrany, územně správní celek nebo sdružení, jehož posláním je podpora konkrétních produktů, náš tým odborníků vám dokáže pomoci hájit vaše práva.

V čem umíme pomoci

Vína a vinařské oblasti: Mezi rozumem a vášní

Spojení vína se zeměpisným označením bývá hlavním problémem, s nímž se pracovníci v tomto odvětví setkávají, ať už se jedná o označení původu nebo o ochranu tradičního výrazu. K řešení těchto otázek nabízíme naši odbornost a zkušenosti.

Podpora vinařskému odvětví šitá na míru

Naši odborníci nejenže poskytují poradenství vinohradnickým podnikům, vinařským odborovým svazům či meziodvětvovým sdružením v oblasti ochrany a sledování jejich ochranných známek (jednoduchých, kolektivních i certifikačních), ale nabízejí zároveň podporu při plnění kritérií nezbytných k uznání CHOP/CHZO.

Díky znalostem vinařské legislativy poskytují konzultace a poradenství k označování výrobků a reklamě, jakož i audity průmyslového vlastnictví, zejména při prodeji podniků.
Naši odborníci z Plasseraud IP, zahrnující oddělení Původu & Jakosti, ochranných známek a průmyslových vzorů i oddělení patentů, nabízejí vzájemně se doplňující podporu pro všechny hráče ve vinařském odvětví, od pěstitelů révy či producentů vína až k výrobcům lahví a etiket.

Vína
Vína
Vína

Lihoviny: Od tradice k modernosti

Odvětví lihovin je rychle rostoucím odvětvím s vlastními právními předpisy. Ať už se jedná o nejstarší CHOP jako destilát Eau-de-vie de Cognac či nedávná zeměpisná označení jako jsou absint z Pontarlier (l’Absinthe de Pontarlier) či bretaňská whisky s rumem z Francouzských Antil (Whisky breton au Rhum des Antilles françaises), naši odborníci z Plasseraud IP Původ & Jakost jsou zde, aby profesionálům v tomto odvětví pomohli.

Odborné znalosti ve službách lihovin

Naši odborníci z Plasseraud IP Původ & Jakost poskytují své služby lihovarům nejen při ochraně jejich ochranných známek, ale i při navrhování lahví a etiket. Poskytují poradenství subjektům pro ochranu a správu CHZO i meziodvětvovým subjektům při uznání označení původu či zeměpisných označení a v boji proti padělání.  

Subjektům v tomto odvětví pomáhají zefektivnit jejich nástroje marketingové komunikace tím, že provádějí právní ověřování marketingových aktivit a zajišťují soulad těchto aktivit se zákonem „Evin“ (zákon o boji proti kouření a alkoholismu).

Lihoviny
Lihoviny
Lihoviny

Gastronomie a krajové speciality: Chraňme, co máme na talíři!

Francouzské potraviny se těší celosvětovému renomé, vzbuzují silný zájem a jsou často napodobovány. A právě za účelem ochrany původu A.O.C., zeměpisných označení CHZO či zaručených tradičních specialit ZTS, jako jsou masné výrobky, korýši, ovoce a zelenina, mléčné výrobky a pivo, byla vypracována evropská a francouzská nařízení.

O naše odborné zkušenosti se můžete opírat po celou dobu životnosti Vašich výrobků

Představujete subjekt zemědělsko-potravinářského odvětví? Hledáte odbornou podporu pro ochranu a sledování ochranných známek, označení původu či kolektivních certifikačních ochranných známek, odrůd rostlin a patentů? Náš odborný tým složený z právníků a inženýrů dokáže odpovědět na všechny vaše dotazy a navrhnout vám vhodná řešení.

alimentaire
alimentaire
alimentaire

Vítejte ve světě zeměpisných označení průmyslových a řemeslných výrobků!

Zákon ze 17. března 2014 umožňuje získat ochranu zeměpisného označení pro ruční výrobky. Od doby, kdy vstoupil v platnost, mohou subjekty průmyslového a řemeslného odvětví získávat ochranu zeměpisného označení u francouzského Národního patentového úřadu (INPI) a posílit tak uznání svého know-how.

Podpora přizpůsobená potřebám řemeslné a průmyslové výroby

Výrobci se mohou obrátit na patentové zástupce, právníky a inženýry z našeho týmu Plasseraud IP Původ & Jakost s žádostí o podporu při ochraně svých patentů, ochranných a garančních známek, i při uznání zeměpisných označení za účelem zhodnocení svého know-how.

artisanat
artisanat
artisanat

Kontrolované užití označení jakosti

Označení Produkt ekologického zemědělství a Label Rouge garantují, v rámci oficiálních identifikačních značek původu a jakosti (systém SIQO), dodržování přísných specifikací postupů výroby a potvrzují tak určité charakteristické vlastnosti výrobků. Jejich uznání a použití je striktně vymezeno.

Tým odborníků na uplatnění značek jakosti

Právníci z týmu Plasseraud IP Původ & Jakost pro Vás zajišťují průzkum, aby Vám mohli doporučit co nejvhodnější užití těchto značek jakosti na Vašich komunikačních médiích (etikety, reklama, atd.).  

Zároveň poskytují své služby uskupením, jež si přejí zahájit kroky k uznání nových označení původu a jakosti.

labels
labels
labels

Výzva územně správním celkům: chraňte svá zeměpisná označení a značky!

Označení územně správních celků požívají ochrany dle zákona o duševním vlastnictví. Od roku 2015 mohou obce, kraje a veřejné instituce pro interkomunální spolupráci (EPCI) využívat varovných oznámení vydávaných francouzským Národním patentovým úřadem (INPI) a svým jménem podávat odpor.

Odborná služba ve jménu ochrany zeměpisných označení

Náš tým za vás dohlíží na užívání označení územně správních celků a upozorňuje vás na případná nežádoucí podání jiných značek. Tato upozornění jsou vždy doprovázena právním rozborem. Zároveň vám pomáháme chránit vaše práva prostřednictvím námitkových řízení a zajišťujeme ochranu kolektivních ochranných známek, jež mohou být předmětem nařízení o užití.

collectivités
collectivités
collectivités