Texte d'introduction

Jsme tu pro vás

Patentové oddělení Plasseraud IP je jedním z největších týmů odborníků na průmyslové duševní vlastnictví, disponujeme tak expertízou v nejrůznějších oborech. Spolupracujeme s prověřenými patentovými kancelářemi po celém světě, díky této mezinárodní síti tak vaše vynálezy mohou být ochráněny kamkoliv je pošlete. Naši kvalifikovaní, spolehliví patentoví zástupci umí přizpůsobit poradentsví vám a vašim konkrétním potřebám i požadovanému typu patentové ochrany.

 

V čem umíme pomoci

Od podání přihlášky po udělení patentu

Navrhneme vám patentovou strategii na míru, zohledníme ji při přípravě patentových přihlášek ve francouzštině, angličtině či němčině, i v závislosti na místě podání přihlášky (ve Francii či jinde ve světě). V úzké spolupráci s vámi projdeme jednotlivými etapami patentového řízení a zaručíme přesné dodržování úřadem stanovených lhůt.

Naše schopnosti se neomezují jen na domácí půdu

Náš tým je neustále proškolován v procedurách nejvýznamnějších patentových úřadů jako Evropský patentový úřad EPÚ (Evropa), Americký patentový úřad USPTO (USA), Japonský patentový úřad JPO (Japonsko), Čínský patentový úřad SIPO (Čína) a Patentový úřad Jižní Koreje KIPO.
 

patenty
patenty
patenty

Průzkum patentové čistoty

Udělení patentu dává majiteli právo znemožnit využívání předmětu daného patentu třetí stranou, avšak nutně nezaručuje, že nebude porušovat práva třetí strany. Včasný průzkum patentové čistoty provedený naším patentovým oddělením zjistí případný konflikt s průmyslovými právy třetí strany, zhodnotí do jaké míry může ohrozit strategii vašeho podnikání a pomůže najít způsob, jak tomu předejít.

patenty
patenty
patenty

Sledování technologických novinek a zkoumání předchozí techniky

Patentové oddělení Plasseraud IP má k dispozici specializovaný tým uznávaný pro své schopnosti a technickou expertízu v oblasti zkoumání stavu techniky v daném oboru, předchozí techniky ale také při sledování technologických novinek a monitorování konkurence.

Profesionální databáze

Náš tým má k dispozici specializované profesionální databáze (včetně strukturovaných databází pro průzkumy v oblasti chemie), díky kterým pro vás vypracováváme komplexní patentové rešerše, a s využitím statistických studií a mapování sledujeme vaši konkurenci.

patenty
patenty
patenty

Odporové řízení u Evropského patentového úřadu (EPÚ)

Pokud vám v dosažení stanovených cílů stojí konkurenční patent, naše Patentové oddělení vám pomůže s přípravou a podáním návrhu na zahájení odporového řízení u EPÚ (dodáme relevantní informace o předchozí technice, zformulujeme relevantní důvody pro námitku), eventuelně pomůžeme ochránit vaše zájmy v případě odporového řízení zahájenému proti vašemu patentu.

Zkušenosti z ústních jednání

Naši experti jsou připravováni na obhajování patentů před porotou Průzkumového či Odporového oddělení stejně jako před Stížnostním senátem EPÚ. Pravidelná praxe u těchto orgánů nás skvěle vybavila k tomu, abychom vás kvalitně zastoupili.

patenty
patenty
patenty

Spory

Ať chcete podniknout kroky proti porušovateli vašich patentových práv, nebo jste z porušování patentu byli obviněni, Patentové oddělení Plasseraud IP vám ve spolupráci s právním oddělením rádo poradí i podpoří vaše nároky ve sporu s třetí stranou před Soudem první instance v Paříži (FIRS) ať už jste stranou žalující či žalovanou. Naši právníci se na průmyslové duševní právo specializují.

Bohaté zkušenosti se zakročením proti porušovatelům

Inspekce v údajné narušitelské společnosti, resp. zadržení údajně padělaného zboží je proces, v němž soud na základě žádosti majitele patentu vydá předběžné opatření a pověří soudního vykonavatele, aby zaznamenal povahu a rozsah údajné narušitelské činnosti či zajistil důkazy. Jedná se o velmi účinný postup, velmi často rozhodující pro získání důkazů o údajném narušení práv. Patentoví zástupci ze své pozice technických odborníků soudním vykonavatelům při inspekcích a zadržení údajně narušitelských výrobků asistují.

patenty
patenty
patenty

Řešení sporů jinak díky alternativním metodám řešení sporů (ADR)

Naši odborníci, právníci, patentoví zástupci či zástupci pro ochranné známky a průmyslové vzory a mediátoři s různorodými zkušenostmi a dlouholetou praxí v oblasti řešení sporů vypracují společně s vámi řešení, které bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám, za účelem urovnání budoucích či probíhajících sporů. 

Médiation et arbitrage
Médiation et arbitrage
Médiation et arbitrage

Sledování dění ve světě duševního vlastnictví

ddělení dokumentace zajišťuje pro Patentové oddělení Plasseraud IP nepřetržitý dohled v oblastech, které se průmyslového vlastnictví nějak týkají. Díky tomu vám můžeme nabídnout pomoc specialistů, kteří vědí o novinkách v oblasti patentového řízení, judikatury a příslušné legislativy doma i ve světě.

patenty
patenty
patenty