Texte d'introduction

Nabízíme jedinečnou službu zaměřenou na boj proti padělání

Naše služba ušetří malým a středně velkým podnikům čas a peníze a díky výraznému snížení počtu prostředníků přinese také rychlé výsledky. Ve velkých společnostech naše služba úleví právním oddělením, jelikož část protipadělatelské agendy outsourcují k nám.

V čem umíme pomoci

Analýza vašich potřeb a prevence

Dotýká se vás problém padělání? Provedeme audit vašeho duševního vlastnictví a na základě stanoveného rozpočtu s vámi vypracujeme efektivní akční plán (celkovou strategii či nárazovou asistenci).

Anti-counterfeiting
Anti-counterfeiting
Anti-counterfeiting

Sledování trhu a koordinace vyšetřování

Chtěli byste vědět původ padělaných výrobků a sledovat trh? Můžete se spolehnout na kvalitu lokálních sítí, které využíváme, a naši znalost místního prostředí, díky které pro vás získáme relevantní informace, identifikujeme, na koho/co se soustředit, pořídíme důkazy a zasadíme se o zajištění padělaných produktů přímo na veletrzích a prodejních salonech.

Anti-counterfeiting
Anti-counterfeiting
Anti-counterfeiting

Uplatnění strategie v terénu

Přejete si zasáhnout proti padělateli? Zkoordinujeme zahájení všech typů činností (administrativní, právní, celní) a dohlédneme na provedení všech potřebných kroků přímo na místě od vyšetřování po konečné zničení padělaných výrobků. Výsledky naší činnosti průběžně zkoumáme, abychom strategii případně přizpůsobili aktuálnímu vývoji a předešli možným problémům.

Anti-counterfeiting
Anti-counterfeiting
Anti-counterfeiting

Nadstandartní spolupráce s celními orgány

Potřebujete podat žádost o přijetí opatření k zabránění porušování vašich práv duševního vlastnictví? Žádosti vám pomůžeme připravit a podat ve všech zemích, kde je to možné. Pokud celní orgány zadrží padělané výrobky, vezmeme si za vás na starost další jednání s celními orgány.

Anti-counterfeiting
Anti-counterfeiting
Anti-counterfeiting

Interní a externí komunikace

Chcete naučit dedikovaný tým, jak správně komunikovat s celními orgány? Pomůžeme vám vytvořit nástroje pro komunikaci uvnitř vaší organizace i pro komunikaci směrem ven, proškolíme vaše týmy a předáme celním orgánům relevantní informace o tom, jak se padělání dotýká konkrétně vás.

Uvědomujeme si, že v boji proti padělání je informovanost klíčová. Nabízíme vám spolupráci na vytvoření informačních materiálů a brožur jak pro vaše klienty tak i pro instituce zabývající se bojem s paděláním a pirátstvím (policie, celní správa aj.). Proškolíme vaše obchodní zástupce ve sbírání relevantních informací, předáme pracovníkům celní správy důležité informace, které povedou k identifikaci a zadržení padělaných výrobků.

Anti-counterfeiting
Anti-counterfeiting
Anti-counterfeiting